0100whitelies0101whitelies0102TVontheradio0103giantsand0104giantsand0105psychedelicfurs0106psychedelicfurs0107psychedelicfurs0108friendlyfires0109friendlyfires0110friendlyfires0111losplanetas0112losplanetas0113lykkeli0114lykkeli0115lykkeli0116petedoherty0117petedoherty0118petedoherty0119petedoherty