Domèstica 2010


Gironit.com

Mostra d'art multidisciplinar domèstica
Els dies 20 i 21 de maig, diferents artistes mostraran la seva obra -plàstica, escènica... en un projecte d’exposició a mode d’itinerari per la ciutat de Girona. Totalment gratuït, Domèstica pretén ser un espai d’encontre entre l’art i els espais quotidians en el que hi col·laboren diferents artistes i habitants de la ciutat i que va adreçat a totes les persones interessades en l’art i les activitats culturals. A partir d’aquest projecte volem obrir les portes a espais d’exposició alternatius oferint noves fórmules en les que hi són protagonistes llars, balcons i d’altres racons de la vida privada dels nostres conciutadans. I, a la vegada, volem oferir a diversos artistes l’oportunitat de participar-hi exposant, llegint i concertant la seva obra.

video