Els nous teatres de Fornells i Bescanó buscaran complicitats en l'àmbit gironí


El Punt

Els ajuntaments no cediran la gestió dels equipaments a empreses externes i marcaran la seva pròpia línia artística

Fa una setmana es va inaugurar el centre cívic La Sitja, de Fornells de la Selva, que acull en el seu interior un teatre amb capacitat per a poc més de 300 espectadors. El director del centre, i del teatre, és el periodista Mateu Ciurana, contractat per l'Ajuntament. D'altra banda, el dia 27 d'aquest mes està prevista la inauguració d'El Teatre de Bescanó, en un edifici nou, construït on hi havia l'anterior teatre, que dirigirà Quim Marcé, tècnic de l'àrea de Cultura del consistori bescanoní. Els dos responsables coincideixen en els seus plantejaments: tindran temporada estable; volen parlar i coordinar-se amb el Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris (SMTA) de Girona; donen cabuda a les associacions i grups locals, i tenen com a objecte de desig Temporada Alta.

Fornells i Bescanó han decidit que es farien responsables dels respectius equipaments de referència en l'àmbit cultural, sense externalitzar-ne ni la gestió ni la programació artística, un sistema pel qual han optat altres ajuntaments de la demarcació, que van posar aquestes funcions a concurs públic. A Fornells s'ha deixat aquesta tasca a les mans del periodista Mateu Ciurana, nomenat director del centre cívic, però que assumirà també la tasca de direcció, gestió i programació del teatre de La Sitja. Ciurana formarà equip amb la tècnica de Cultura Anna Puigdemasa, sota la supervisió del regidor de l'àrea, Josep Duran. Ciurana assegura que la seva gestió del teatre la sostindran quatre pilars bàsics: la programació de continguts específics per als habitants de Fornells, i el fet d'esdevenir un punt de referència de les arts escèniques a la comarca, de posar-se al servei dels creadors, grups i entitats locals, com ara les corals, el grup de teatre, la Jove Orquestra del Gironès, que hi tindrà la seu, i l'Escola de Música del Gironès i, finalment, d'entrar en el camp de la producció i arribar a acords amb creadors, locals o no. Pel que fa a la línia artística, Ciurana, sense experiència en aquest camp, afirma que, juntament amb el regidor, s'han proposat «ser una mica eclèctics», amb una programació variada que «contingui espectacles per a tothom», que combini grups amateurs i professionals i estigui oberta a tota mena de llenguatges artístics. El nou director del teatre de Fornells està acabant de perfilar la programació del primer semestre de l'any, en què s'oferirà, com a mínim, un espectacle al mes. D'altra banda, Ciurana també explica que estan preparant el cicle Maig Màgic a Fornells i que un dels seus objectius és coordinar-se amb altres centres d'arts escèniques de la comarca per no repetir espectacles. Una de les tasques que s'ha marcat el nou director del teatre és el de mantenir converses amb diversos agents culturals d'aquest àmbit que operen al Gironès, com ara la Planeta, La Troca, Bitó Produccions i El Canal, i no descarta oferir l'equipament per acollir espectacles del festival Temporada Alta. El primer espectacle que es podrà veure a La Sitja, El malalt imaginari, de Festüc Teatre, serà el 7 de febrer (19 h), i també s'hi podrà veure l'Out! de Pere Hosta (7 de març, 19 h), el mag Raül (2 maig, 18 h), l'espectacle Baula de Teatre de Contacte (9 de maig, 19 h), el mag Enric Magoo (23 de maig, 18 h) i la companyia Per-versions, de Pep Cruz, que el 6 de juny farà una funció de Top model, espectacle que va estrenar en la darrera edició de Temporada Alta. Tots els espectacles formen part del cicle Escenaris, que organitza el Consell Comarcal del Gironès.

Inauguració ajornada
A Bescanó comptaven a tenir el teatre reformat una mica abans, però han hagut d'ajornar-ne la inauguració fins al 27 de febrer, en què el primer a actuar serà el grup local Traspunt, que hi estrenarà Entreplats. Quim Marcé, que serà el responsable de la programació del teatre, explica que la seva idea és oferir una programació estable, també per a tothom. Tot compartint l'eclecticisme amb Fornells, Marcé hi afegeix, però, un tret distintiu: posar una especial en la música, per la relació que té amb la Casa de la Música de La Mirona. És per això que, ja en la seva primera temporada estable, inclou en la programació un espectacle musical, en el qual té funció de coproductor, El Café de las Niñas, del grup D'Callaos, el 4 de juny.
Marcé assegura que tots els grups d'edats estan coberts o representats en la programació que té gairebé tancada per al primer semestre de l'any, i té clar que en el teatre s'hi ha de combinar les activitats d'associacions i grups locals, com ara el grup Traspunt, les dues corals del poble, el grup de jazz local i l'Escola de Música del Gironès, amb la programació d'espectacles professionals, ja siguin concerts, obres de teatre o espectacles familiars.
El Teatre de Bescanó, una sala de format mitjà, a la italiana, que té una capacitat de 350 butaques entre la platea i el primer pis, disposa de la sala principal i una sala d'assaig. Marcé deixa clar que vol que sigui un equipament viu, de manera que, a més de construir un lloc web específic, es promourà el projecte Amics d'El Teatre, amb què es vol fer partícip el públic en el procés de desenvolupament artístic de l'equipament i oferir avantatges com ara promocions, assistència a assajos generals i entrades a preu reduït. Marcé també és el responsable de la iniciativa Espai Obert, l'objectiu de la quals és que l'espectador entri en contacte amb artistes i creadors al seu pas per Bescanó. El responsable del teatre bescanoní, que disposa de 20.000 euros per programar, a més dels diners de les entrades i les aportacions puntuals de patrocinadors, ha manifestat la intenció d'estudiar la creació d'una mena de club de mecenatge. Del 12 al 14 de febrer, Marcé, que com Ciurana intentarà obtenir la complicitat d'altres agents, i establir vincles amb Temporada Alta, preveu fer jornades de portes obertes del nou teatre, abans de la inauguració.